PRAHA -štatnice s kolegami spoužiakmi Edmund Garbár

PRAHA -štatnice s kolegami spoužiakmi Edmund Garbár